GES

MİMHAS ENERJİ; alanında uzman ve tecrübeli ekibi ile müşterilerine talepleri doğrultusunda Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) tedarikini ve kurulumunu sağlar.
Müşterilerimizin her açıdan tatmini için çalışan firmamız, süreç boyunca gerekli olan teknik ve fizibilite analizlerini, periyodik bakımları ve fiyat-performans değerlendirmesini titizlikle uygular.

GES Nedir

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) güneş ışınlarının özel paneller aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan sistemlerdir. Çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, bireysel ve kurumsal bazda enerji maliyetlerinden önemli oranda tasarruf edilmesini sağlar.
Gün geçtikçe daha verimli ve ucuz hale gelen güneş panelleri, geleneksel fosil yakıtlara ve buna bağlı olarak global ve yerel bazda sürekli dalgalanan enerji fiyatlarına bağımlılığın en aza indirilmesini sağlayıp, işletmelere finansal açıdan daha geniş bir hareket alanı tanır.
Coğrafi konumu ve iklim özellikleri itibari ile güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu için elverişli bir pozisyonda bulunan Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Sürdürülebilir, temiz, verimli ve bağımsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, geniş kullanım alanları ve düşük bakım maliyetleri ile gerek bireyler gerek de işletmeler için uzun vadeli ve karlı bir enerji yatırımıdır.

Hizmetlerimiz

- Sistem Çözümleme Şekilleri:
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Sistemlerş
Arazi Üstü Güneş Enerjisi Tarlaları
Tarımsal Sulamada GES

- Proje Yönetimi ve Mühendislik

- Tedarik Uygulama ve Kurulum

- Periyodik Bakım
Güneş enerjisi tükenmeyen ve bağımsız bir enerji kaynağıdır. Elde edilmesi ve kullanımı için ekstra bir yakıta veya sürece ihtiyaç duymaz.

Güneş panellerinin bakım maliyetleri diğer enerji kaynakları ile mukayese edildiğinde çok düşüktür.

Güneş panellerinin amortisman süresi, alternatif enerji üretim araçları/tesisleri ile karşılaştırıldığında oldukça kısadır.

Sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Enerji üretimi sürecinde herhangi bir gaz salınımı yapmaz, çevreye zararlı atıklar bırakmaz.

Hem yerel kullanım hem de geniş ölçekli ticari/kurumsal kullanım için elverişlidir.
Avantajlar